STOPL-T-F1 do rurociągów stalowych

Urządzenie STOPL-T-F1 służy do czasowego przerwania przepływu czynnika w rurociągu stalowym z ciśnieniem wewnętrznym bez wycieku czynnika. Urządzenie[...] Więcej informacji

STOPL-S-F1 do rurociągu z PE

Urządzenie STOPL-S-F1 służy do tymczasowego przerwania przepływu czynników w rurociągu z nadciśnieniem wewnętrznym (lub bez nadciśnienia) bez wypływu[...] Więcej informacji

STOPL-S-F1 do rurociągu stalowego

Urządzenie STOPL-S-F1 służy do tymczasowego przerwania przepływu czynników w rurociągu z nadciśnieniem wewnętrznym (lub bez nadciśnienia) bez wypływu[...] Więcej informacji