Urządzenia do zamykania rurociągów

Urządzenia do zamykania rurociągów

Urządzenia do zamykania rurociągów służą do tymczasowego zamknięcia przepływu czynników w rurociągu. Tymczasowe zamykanie przepływu czynnika przez rurociąg można wykonać różnymi sposobami. W naszych urządzeniach zamknięcie jest realizowane poprzez włożenie balonu lub gumowego elementu rozpierającego przez otwór wywiercony w rurociągu albo, w przypadku możliwości rozłączenia rurociągu od czoła rozłączonego rurociągu. W przypadku zastosowań, w których nie występuje wypływ czynnika, wkładanie elementu zamykającego wykonuje się z komory wprowadzania przez armaturę odcinającą.

Tymczasowe zamykanie rurociągów za pomocą balonów:
Zestawy balonowe  RVB 2010-F1 (dla średnicy wewnętrznej rurociągu 65-300 mm, ciśnienie do 3 bar)
Balony zamykające  (dla średnicy wewnętrznej rurociągu 50-2000 mm, ciśnienie do 0,25 bar)
Urządzenie UDP-F1  (dla średnicy wewnętrznej rurociągu 20-80 mm, ciśnienie do 0,6 bar)

Tymczasowe zamykanie rurociągów za pomocą gumowych elementów rozpierających:
Urządzenie RUP-F2  (dla średnicy wewnętrznej rurociągu 11-50 mm, ciśnienie do 5 bar)
Urządzenie D-F1  (dla średnicy wewnętrznej rurociągu 32-80 mm, ciśnienie do 0,03 bar)
Urządzenie COMPACT-F1/Stopl (dla średnicy wewnętrznej rurociągu 20-50 mm, ciśnienie do 8 bar)
Zamknięcia mechaniczne


Tymczasowe zamykanie rurociągów za pomocą urządzenia STOPL   
Urządzenie STOPL-T-F1 (dla średnicy wewnętrznej rurociągu 65-150 mm, ciśnienie do 10 bar)
Urządzenie STOPL-S-F1 (dla średnicy wewnętrznej rurociągu ze stali 150-400 mm, ciśnienie do 8 bar)  Nowość! 500 mm w przygotowaniu
Urządzenie STOPL-S-F1 (dla średnicy wewnętrznej rurociągu z PE 225mm a 315mm , ciśnienie do 8 bar)


Dziękuję! Twoja wiadomość została pomyślnie wysłana
Przepraszam! Twoja wiadomość nie mogła zostać wysłana

Komentarze 0