Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Sądzie Miejskim w Pradze, sekcja C, teczka 7658 IČO (Regon): 44678118 | DIČ ć(NIP): CZ44678118


Przedstawiciele spółki

Miroslav Stehlík Dyrektor zarządzający

+420 603 293 709
stehlik@fastra.cz

Kierownictwo spółki

Ing. Pavel Holý, MBA Dyrektor wykonawczy

+420 733 120 119
holy@fastra.cz

Administracja

Biuro spółki

+420 321 720 258 +420 321 724 333 +420 603 528 387
info@fastra.cz

Zamówienia, zapytania dotyczące produktów i usług

sales@fastra.cz

Fakturowanie
Monika Machačová
Recepcjonista - fakturujący

fakturace@fastra.cz

machacova@fastra.cz

Barbora Palánová Asystent sprzedażyt

palanova@fastra.cz

Martina Břinčilová, DiS. Asystent zakupów

brincilova@fastra.cz

Dział handlowy

Bc. Tomáš Stehlík Menedżer działu handlowego

+420 605 217 645
t.stehlik@fastra.cz

Martina Nováková Menedżer marketingu

+420 724 594 761
novakova@fastra.cz

Ing. Jan Kánský Menedżer ds. handlowych w Republice Czeskiej

+420 731 548 953
kansky@fastra.cz

Josef Nádvorník Menedżer ds. handlowych w Republice Czeskiej

+420 771 297 769
nadvornik@fastra.cz

Ing. Petr Lipka Menedżer ds. handlowych w zagranicy

+420 731 410 545
lipka@fastra.cz

Tomáš Mořický Menedżer ds. handlowych w zagranicy

+420 703 144 504
moricky@fastra.cz

Zakupów i Logistyki

Tomáš Mořický Kierownik zakupów i logistyki

+420 703 144 504
moricky@fastra.cz

Dział techniczny

Ing. Tomáš Ranzenhofer, Ph.D
Menedżer produkcji
Menedżer rozwoju i konstrukcji

+420 777 147 476
ranzenhofer@fastra.cz

Michal Stehlík Kierownik działu usług

+420 734 838 930
michal.stehlik@fastra.cz

Sekcja jakości

Ing. Lubomír Šimáček Menedżer jakości

+420 603 589 104
simacek@fastra.cz

Dział finansowy

Ing. Tomáš Rybička Menedżer działu finansowego

+420 724 836 919
rybicka@fastra.cz