Ważne kontakty w naszej spółce


Przedstawiciele spółki

Miroslav Stehlík Przedstawiciel spółki
Pavel Žárský Przedstawiciel spółki

ADMINISTRACJA

Biuro spółki

+420 321 720 258
+420 603 528 387
info(@)fastra.cz

KIEROWNICTWO SPÓŁKI

Ing. Pavel Holý dyrektor wykonawczy MBA

+420 733 120 119
+420 603 528 387
pavel.holy(@)fastra.cz

DZIAŁ HANDLOWY

Tomáš Stehlík menedżer działu handlowego

+420 605 217 645
t.stehlik(@)fastra.cz

Martina Nováková menedżer marketingu

+420 724 594 761
novakova(@)fastra.cz

Tomáš Mořický menedżer ds. handlowych w Republice Czeskiej

+420 703 144 504
moricky(@)fastra.cz

Jiří Kotěra dyrektor techniczny

+420 777 147 476
kotera(@)fastra.cz

Ing. Mgr. Milan Bártl menedżer ds. handlowych w zagranicy

+420 703 144 500
bartl(@)fastra.cz

PRODUKCJA I ROZWÓJ

Petr Žárský menedżer produkcji

+420 603 467 603
zarsky.petr(@)fastra.cz

Ing. Lubomír Šimáček menedżer jakości

+420 603 589 104
simacek(@)fastra.cz

SERWIS I SZKOLENIA

Michal Stehlík menedżer działu usług

+420 734 838 930
servis(@)fastra.cz
michal.stehlik(@)fastra.cz

DZIAŁ FINANSOWY

Ing. Pavlína Müllerová Ing. Pavlína Müllerová menedżer działu finansowego

+420 603 942 695
pavlina.mullerova(@)fastra.cz