GDPR

Ochrona danych osobowych klientów spółki FASTRA, s.r.o.

Data wejścia w życie od: 10. 5. 2018

Zakres i cel gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Spółka FASTRA, s.r.o. uzyskuje i przetwarza dane osobowe w celu:

  • właściwego świadczenia usług, które oferujemy
  • możliwości udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania lub prośby
  • zrozumienia i wyjaśnienia potrzeb klientów
  • komunikacji marketingowej - wysyłania wiadomości (newsletter, nowości, wydarzenia specjalne itp.)
  • weryfikacji satysfakcji klientów - ankiety i badania
  • poprawnego zarządzania naszą ewidencją wewnętrzną

W tym celu zbieramy dane osobowe klientów w zakresie: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu. Dane te zachowujemy na podstawie zgody klienta. Chronimy jego dane osobowe zgodnie z ustawą 101/2000 Dz. U., w sprawie ochrony danych osobowych.

Udostępnianie danych osobowych przez klienta

Odwiedzając naszą stronę internetową, klient może podać nam swoje dane osobowe. Na przykład wysyłając prośbę, pytając lub rejestrując się do odbioru nowości. Prosimy go o podanie informacji kontaktowych (imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu) oraz zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Klient zgadza się, że takie dane osobowe będą zawarte w elektronicznej bazie danych spółki FASTRA, s.r.o. oraz aby były gromadzone i przetwarzane zgodnie z ustawą nr 101/2000 Dz. U., w sprawie ochrony danych osobowych, w obowiązującym brzmieniu. Jeśli w przyszłości klient nie będzie chciał, abyśmy gromadzili jego dane osobowe, może w dowolnym momencie wycofać zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail pod adres info@fastra.cz

Na e-mail klienta będziemy mu wysyłać informacje o nowych usługach, ofertach specjalnych organizowanych przez nas wydarzeniach. Klient ma prawo odmówić wysłania takich e-maili wysyłając wniosek pod adres info@fastra.cz.

Na Váš e-mail budeme formou sdělení příležitostně zasílat informace o nových službách, speciálních nabídkách a akcích, které pořádáme.  Máte právo odmítnout posílání takových e-mailů zasláním žádosti na info@fastra.cz.

Dostęp do danych osobowych klienta

Klient ma prawo poprosić nas o ujawnienie zakresu danych osobowych, które o nim zbieramy. Jeśli jest zainteresowany, może poprosić o kopię swoich danych osobowych pod adresem info@fastra.cz.

Klient ma w dowolnym momencie prawo zwrócić się do nas za pomocą e-mailu o usunięcie jego danych osobowych pod adresem info@fastra.cz .

Informacje, które udostępniamy innym podmiotom/osobom

Danych osobowych klienta nie będziemy udostępniać stronom trzecim w celu wykorzystania ich w marketingu ich produktów lub usług bez jego zgody.

Dane osobowe klienta możemy udostępniać twoje naszym "Podmiotom powiązanym". Są to osoby lub podmioty, które poprzez przynależność do struktury własnościowej oferują wspólne usługi i korzyści swoim klientom. Mogą wykorzystywać te informacje zgodnie z niniejszym regulaminem wewnętrznym w celu wysyłania komunikatów zawierających informacje o ofertach usług, wiadomościach lub zdarzeniach.

Jeśli klient sobie nie życzy, abyśmy przekazywali jego dane osobowe podmiotom powiązanym, nie powinien dostarczać nam tych informacji. Osobom, które nie wyrażają zgody na udostępnianie swoich danych osobowych podmiotom powiązanym, nie możemy oferować korzyści wynikających z oferowania wspólnych usług i świadczeń.

Strony trzecie

Współpracujemy również z innymi spółkami i osobami fizycznymi, które świadczą usługi dla naszej firmy zgodnie z niniejszą regulacją wewnętrzną. Są to np. specjaliści z zakresu obsługi klienta, sprzedawcy e-mailowi, firmy zajmujące się webhostingiem i realizacji zleceń, wykonywaniem analiz danych, Tym osobom trzecim może być udzielony dostęp do danych osobowych potrzebnych do wykonywania ich zadań, ale te osoby trzecie nie mogą wykorzystywać tych informacji w sposób inny niż w naszym imieniu i zgodnie z niniejszą regulacją wewnętrzną.

Technologie, z których korzystamy do ulepszania oferty usług

Do gromadzenia informacji o wizycie klienta na naszej stronie korzystamy z technologii, które mogą dostarczyć informacji w celu ulepszenia naszej oferty usług. Należą do nich na przykład informacje o poprzedniej wizycie klienta na naszej stronie internetowej, o jego preferencjach itp.

Sposób ochrony danych osobowych

Odwiedzając tę stronę, klient wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z powyższymi zasadami. Nasze strony internetowe zabezpieczyliśmy odpowiednio w ten sposób, aby nie doszło do żadnej nieupoważnionej komunikacji, wykorzystania, modyfikacji lub zniszczenia danych osobowych, które klient udostępnił nam za pośrednictwem naszych stron. W razie pytań dotyczących bezpieczeństwa naszych stron internetowych, należy je przesłać e-mailem pod adres info@fastra.cz   

Aktualizowanie danych klienta

Klient ma możliwość przeglądania, modyfikowania lub zażądania usunięcia danych osobowych przez wysłanie e-mailu pod adres info@fastra.cz

Przesyłanie danych do innych krajów

Spółka FASTRA, s.r.o. nie przekazuje danych osobowych do innych krajów.

Ochrona danych osobowych dzieci

Niniejsze strony są przeznaczone dla osób, które ukończyły 18 lat. Nasza firma świadomie nie gromadzi danych osobowych osób poniżej 18 roku życia. Jeśli okaże się, że przypadkowo otrzymaliśmy dane osobowe od osoby odwiedzającej strony, która nie osiągnęła jeszcze wieku 18 lat, dane takie usuniemy z naszej bazy danych. Jeśli klient nie ukończył 18 lat, może przeglądać nasze strony internetowe ale nie może nam przekazać danych osobowych. Taki klient nie może zarejestrować się na naszych stronach.

Aktualizowanie naszej wewnętrznej polityki ochrony danych osobowych

W razie zmiany przepisów prawnych i oferty naszych usług będziemy aktualizować również przepisy wewnętrzne. Tutaj opublikujemy ich zmodyfikowane brzmienie. Data wejścia w życie tych przepisów znajduje się na początku tej strony.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Potwierdzam, że przekazując moje dane osobowe spółce FASTRA, s.r.o. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez czas nieokreślony w celu oferowania i sprzedaży towarów i usług.

Ponadto potwierdzam, że zostałem należycie poinformowany/a:

  • o zakresie i celu przetwarzanych danych osobowych
  • o moim bezwarunkowym prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także o prawie do dostępu i modyfikacji danych mojej osoby
  • o moim prawie do żądania w dowolnym momencie informacji o przetwarzaniu moich danych osobowych

Informacje udzielane pasywnie

Podczas przebywania na stronie internetowej niektóre informacje mogą być gromadzone pasywnie (tj. Podczas przebywania na stronie internetowej niektóre informacje mogą być gromadzone pasywnie (tj. uzyskane bez aktywne zgody użytkownika) przy użyciu różnych technologii (takich jak pliki cookie, systemy pomiarowe JavaScript, w szczególności Google Analytics, oraz standardowego logowania twoich żądań HTTP po stronie serwera).

Przeglądarka internetowa (przeglądarka) przekazuje automatycznie tym stronom niektóre z podanych anonimowych informacji, np. adres URL strony internetowej lub wyszukiwarki, która została właśnie opuszczona (tzw. Referrer URL), adres IP, wersję przeglądarki i systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na komputerze użytkownika, domyślne ustawienia językowe lub informacje o zainstalowanych wtyczkach do przeglądarki. Niniejsze strony wymagają dla swojego działania przechowywania plików cookie w przeglądarce użytkownika. Można ją ustawić w ten sposób, aby informowała użytkownika w momencie wysyłania cookie, lub też aby cookies całkowicie odrzuciła lub zakazała, niemniej jednak niektóre części tych stron internetowych nie będą bez cookies działać poprawnie.