Nawiercanie rurociągów

Nawiercanie rurociągów

W przypadku potrzeby wykonania otworu w rurociągu z ciśnieniem wewnętrznym czynnika w celu wykonania odgałęzienia, tymczasowego zamknięcia rurociągu, bypassu itp., realizujemy bezwypływowe nawiercenie rurociągu. Nawiercenie prowadzi się zazwyczaj poprzez specjalną kształtkę przymocowaną do rurociągu i element zamykający, który po nawierceniu zostanie zamknięty, ewentualnie poprzez który, po wykonaniu robót serwisowych, będzie możliwe zamknięcie kształtki. W przypadku odgałęzień nawiercenie prowadzi się poprzez zabudowany w odgałęzieniu element zamykający , lub też można, o ile umożliwia to materiał odgałęzienia, po przewierceniu ścisnąć  odgałęzienie odpowiednim zaciskiem, ewentualnie zamknąć rurociągu w inny odpowiedni sposób, np. balonowanie, stopowanie, itp. Do nawiercania korzystamy wyłącznie z produkowanych przez nas urządzeń KNS-F1 lub COMPACT-F1.
Średnica nawiercanego rurociągu: nieograniczona
Średnica nawiercanych otworów: do 700 mm
Ciśnienie w nawiercanym rurociągu: do 40bar
Materiał nawiercanego rurociągu: metale, tworzywa sztuczne, cement azbestowy itp. (w zależności od właściwości nawiercanego materiału i zastosowanej koronki wiertła)

Dziękuję! Twoja wiadomość została pomyślnie wysłana
Przepraszam! Twoja wiadomość nie mogła zostać wysłana

Komentarze 0