Używamy plików cookie, aby poprawić komfort użytkowania i analizować ruch na stronie. Przeczytaj o tym, jak używamy plików cookie i jak możesz je kontrolować, klikając „Preferencje dotyczące prywatności”.

Preferencje prywatności Zgadzam się

Preferencje prywatności

Gdy odwiedzasz jakąkolwiek witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje za pośrednictwem Twojej przeglądarki, zwykle w postaci plików cookie. Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, możesz nie wyrazić zgody na gromadzenie danych z niektórych rodzajów usług. Jednak niewyrażenie zgody na korzystanie z tych usług może mieć wpływ na Twoje wrażenia.


Nawiercanie rurociągów

Nawiercanie rurociągów

W przypadku potrzeby wykonania otworu w rurociągu z ciśnieniem wewnętrznym czynnika w celu wykonania odgałęzienia, tymczasowego zamknięcia rurociągu, bypassu itp., realizujemy bezwypływowe nawiercenie rurociągu. Nawiercenie prowadzi się zazwyczaj poprzez specjalną kształtkę przymocowaną do rurociągu i element zamykający, który po nawierceniu zostanie zamknięty, ewentualnie poprzez który, po wykonaniu robót serwisowych, będzie możliwe zamknięcie kształtki. W przypadku odgałęzień nawiercenie prowadzi się poprzez zabudowany w odgałęzieniu element zamykający , lub też można, o ile umożliwia to materiał odgałęzienia, po przewierceniu ścisnąć  odgałęzienie odpowiednim zaciskiem, ewentualnie zamknąć rurociągu w inny odpowiedni sposób, np. balonowanie, stopowanie, itp. Do nawiercania korzystamy wyłącznie z produkowanych przez nas urządzeń KNS-F1, COMPACT-F1 i inne.

Średnica nawiercanego rurociągu: nieograniczona

Średnica nawiercanych otworów: do 700 mm

Ciśnienie w nawiercanym rurociągu: 100bar (po konsultacji / i inne)

Materiał nawiercanego rurociągu: metale, tworzywa sztuczne, cement azbestowy itp. (w zależności od właściwości nawiercanego materiału i zastosowanej koronki wiertła).

Środki w nawiercanym rurociągu: gaz ziemny, ropa, gazy trujące, woda, para, gazy i ciecze nieagresywne itp.

Temperatura robocza: -50/+160ºC (po konsultacji / i inne)

Więcej postów z tej kategorii