Pozostałe urządzenia i przyrządy

Pozostałe urządzenia i przyrządy

Pozostałe urządzenia i przyrządy wytwarzane przez naszą  spółkę służą do obsługi złożonych i bezpiecznych operacji serwisowych na rurociągach produktowych.
Piła pneumatyczna prosta S 1212 jest urządzeniem do bezpośredniego cięcia poprzecznego rurociągów i pełnych profili kołowych.
Pneumatyczna jednostka napędowa jest zawieszona na przyrządzie zaciskowym przymocowanym do ciętego rurociągu. Przyrząd zaciskowy zapewnia precyzyjne prowadzenie zespołu napędowego a tym samym właściwą geometrię i stabilność  cięcia, umożliwia też wykonanie cięcia kośnego  (odchylenie od poprzecznego kierunku prostopadłego). Przyrząd zaciskowy może być wyposażony w docisk pneumatyczny. Sprężone powietrze dla napędu piły jest modyfikowana poprzez separację wody i dodanie materiałów smarowniczych np. w urządzeniu do uzdatniania powietrza (patrz strona 3.3-1 naszego katalogu Urządzenie jest dostarczane standardowo z jednostką napędową w wykonaniu przeciwwybuchowym spełniającym wymogi NV 23/2003 Dz. U., do prac w strefie 2 wg NV 406/2004 Dz. U

Piła pneumatyczna S 1212
Urządzenie do uzdatniania powietrza
Uniwersalny zacisk dociskowy UPU
Zestaw OH" (usuwanie krawędzi)
Zestaw SOP" (usuwanie przegród w zaworach stożkowych)

Dziękuję! Twoja wiadomość została pomyślnie wysłana
Przepraszam! Twoja wiadomość nie mogła zostać wysłana

Komentarze 0