Używamy plików cookie, aby poprawić komfort użytkowania i analizować ruch na stronie. Przeczytaj o tym, jak używamy plików cookie i jak możesz je kontrolować, klikając „Preferencje dotyczące prywatności”.

Preferencje prywatności Zgadzam się

Preferencje prywatności

Gdy odwiedzasz jakąkolwiek witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje za pośrednictwem Twojej przeglądarki, zwykle w postaci plików cookie. Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, możesz nie wyrazić zgody na gromadzenie danych z niektórych rodzajów usług. Jednak niewyrażenie zgody na korzystanie z tych usług może mieć wpływ na Twoje wrażenia.


FASTRA wzięła udział w konferencji POTRUBÍ 2022

FASTRA wzięła udział w konferencji POTRUBÍ 2022

Nasza firma FASTRA, s.r.o. tradycyjnie już wzięła udział w specjalistycznej konferencji branżowej POTRUBÍ 2022 nie tylko jako partner, ale również prelegent z wykładem zatytułowanym: Przegląd technologii stosowanych do tymczasowego przerywania przepływu medium w rurociągach wysokiego ciśnienia.

W ramach tego dwudniowego wydarzenia zaprezentowane zostały nowoczesne technologie, procedury i materiały wykorzystywane w projektowaniu, budowie, konserwacji i przeglądach sieci rurociągów. Integralną i tradycyjną częścią była również prezentacja produktów i usług. Celem tej konferencji branżowej było podniesienie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności zawodowych uczestników konferencji.

Rurociągi są absolutnie podstawowym elementem większości obiektów technicznych przeznaczonych do transportu szerokiej gamy cieczy, materiałów sypkich lub do przekazywania ciepła. Oddziałują na nie różne wpływy środowiskowe, a ich eksploatacja zwykle wiąże się z pewnym stopniem ryzyka. Często to również krytyczna część infrastruktury, w której najczęściej dochodzi do awarii.

 Dlatego klasyczne dyscypliny naukowe, takie jak inżyniera materiałowa, diagnostyka oraz regulacja mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji rurociągu. Również przejście na energię bezemisyjną przyniesie szereg wyzwań, którym branża ta będzie musiała stawić czoła.


fotogalerie